Лицензиясы

 +7 (727) 2 599 899, 797, WhatsApp +77770085070

Лицензиясы

Казахинстрах» АҚ-тың Қазақстан Республикасының Ұлттіқ Банкі 2018.09.27  берген, «жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына № 2.1.11 лицензиясы бар.