«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы

 +7 (727) 2 599 899, 797, WhatsApp +77770085070

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы

«Казахинстрах» АҚ Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 79-бабы 2-2-тармағының үшінші бөліміне сәйкес мүдделі тұлғалардың назарына төмендегідей ақпаратты жеткізеді:

«КАЗАХИНСТРАХ» АҚ-ТЫҢ ІРІ АКЦИОНЕРЛЕРІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ:

«Казахинстрах» АҚ-тың бірден-бір акционері

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы. «Казахинстрах» АҚ-тың орналастырылған дауыс беруші акцияларының 100 % ұстаушысы.

 «КАЗАХИНСТРАХ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР:


ТАӘ

«Казахинстрах» АҚ-тағы лауазымы

Басқа заңды тұлғадағы қоса атқарылатын лауазымы

Басқа заңды тұлғадағы өкілеттігі

Басқа заңды тұлғадағы міндеттемелері

Арстанбекова Камиля Валерьевна

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы

Казкоммерц – Полис СК» АҚ Директорлар кеңесінің төрайымы

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Казкоммерц – Полис СК» АҚ-тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Казкоммерц – Полис СК» АҚ басқарушы органының мүшесі ретінде өкілеттігін жүзеге асырады.  


Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Казкоммерц – Полис СК» АҚ -тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Казкоммерц – Полис СК» АҚ басқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды

Карпыкова Алия Сакеновна

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі

«Қазақстан Халық банкі» АҚ (бұдан әрі – Банк) Басқарма Төрайымының орынбасары, Басқарма мүшесі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Банктің Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес атқарушы органның мүшесі өкілеттігін жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, Банктің Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес Банк атқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.

 

«Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар  кенесінің мүшесі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерцбанк» АҚ-тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ басқарушы органының мүшесі ретінде өкілеттігін жүзеге асырады. 

 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Казкоммерцбанк» АҚ -тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ басқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.

Медетов Жаймухан Максутович

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

1.     Қазақ мұнай және газ институтының энергетика орталығының директоры (бұдан әрі - орталық)

 

Орталықтың ішкі құжаттарына сәйкес орталықтың директоры өкілеттігін жүзеге асырады.

 

Орталықтың ішкі құжаттарына сәйкес орталықтың директоры міндеттемелерін орындайды.

2.     «Халык-Лизинг» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, мүшесі

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Халык-Лизинг» АҚ-тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Халык-Лизинг» АҚ басқарушы органының мүшесі ретінде өкілеттігін жүзеге асырады. 

 

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, «Халык-Лизинг» АҚ-тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Халык-Лизинг» АҚ басқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.

3.     «Қырғызстан Халық банкі» ААҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры, мүшесі

 

Қырғыз Республикасының заңына, «Қырғызстан Халық банкі» ААҚ-тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Қырғызстан Халық банкі» ААҚ басқарушы органының мүшесі ретінде өкілеттігін жүзеге асырады. 

 

Қырғыз Республикасының заңына, «Қырғызстан Халық банкі» ААҚ -тың Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес «Қырғызстан Халық банкі» ААҚ басқарушы органының мүшесі міндеттемелерін орындайды.

Нарибаев Марат Купжасарович

«Казахинстрах» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі – тәуелсіз директор

Д.А.Қонаев атындағы тау ісі институтының (бұдан әрі – институт) экономикалық талдау, жоспарлау және басқару зертханасының меңгерушісі

 

Институттың ішкі құжаттарына сәйкес институттың экономикалық талдау, жоспарлау және басқару зертханасының меңгерушісі өкілеттігін жүзеге асырады.

 

 

Институттың ішкі құжаттарына сәйкес институттың экономикалық талдау, жоспарлау және басқару зертханасының меңгерушісі міндеттемелерін орындайды.